OFFERTE AANVRAGEN
convid 19 2020.0610b8

Dit protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten.

14-05-2020

Dit protocol bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten.

Hieronder wordt verstaan vak- en consumentenbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen.

Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van dit protocol.

Dit protocol is een initiatief van EventPlatform, sinds 1999

Coronaverantwoordelijke aanwijzen Iedereen is verplicht om de vastgestelde richtlijnen op te volgen. In elke organisatie wordt minimaal één coronaverantwoordelijke aangewezen, die hier op toeziet.

De coronaverantwoordelijke wordt ondersteund door toezichthouders. Toezichthouders zijn medewerkers die betrokken zijn bij de bijeenkomst en in direct contact staan met bezoekers. De coronaverantwoordelijke is verantwoordelijk voor: – de implementatie van het protocol voor zakelijke bijeenkomsten en de bijbehorende richtlijnen – het coβˆšβˆ‚rdineren en houden van toezicht op de naleving. – het aanstellen van toezichthouders en het informeren over richtlijnen en verwachtingen.

De coronaverantwoordelijke en de toezichthouders: – spreken personen aan op het niet naleven van de geldende richtlijnen – kunnen zo nodig gepaste actie ondernemen om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen – leveren proactief een bijdrage aan optimalisatie van het protocol en de richtlijnen – zijn beschikbaar voor vragen van bezoekers en medewerkers – communiceren in overleg de benodigde richtlijnen en maatregelen – werken samen met externe instanties vanuit lokale overheden, waaronder Veiligheidsregio, Gemeente, GGD en Arbodienst.

Tijdens iedere bijeenkomst worden toezichthouders ingezet om de naleving van dit protocol in het algemeen en die van social distancing in het bijzonder te bewaken. Locaties

De aanvullende richtlijnen voor Locaties ten behoeve van zakelijke bijeenkomsten zijn als volgt: 1,5 meter afstand aanhouden – Aanwezigen houden altijd minimaal 1,5 meter afstand. –

Het totaal aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) is daarom te allen tijden gelimiteerd. – Voor de capaciteitsbepaling per bijeenkomst wordt als richtlijn gehanteerd het totaal aantal aanwezigen (bezoekers én werknemers) per m2: o Voor beurzen en corporate events

1 persoon per 10m2 o Voor congressen en vergaderingen 1 persoon per 5m2 waarbij voor de definitieve capaciteitsbepaling per bijeenkomst aanvullend rekening wordt gehouden met de indeling en inrichting van locatie / zaal / beursvloer. –

Het is alleen mogelijk een bijeenkomst te bezoeken met een (online) reservering. – Bij de reservering maakt de bezoeker, indien van toepassing, de keuze voor een tijdvak. –

Het aantal bezoekers per tijdvak is gelimiteerd tot het vastgesteld totaal aantal aanwezigen per m2. – Elke reservering kent een begin- en eindtijd. Veilige op- en afbouw van bijeenkomsten

Voor de veilige op- en afbouw van bijeenkomsten zijn de volgende aanvullende richtlijnen voor organisatoren van toepassing: Vooraf – Draaiboek: minimaal 1 week voor de bijeenkomst deelt de organisator een draaiboek met alle betrokken leveranciers met onder andere: o

Tijdschema voor op- en afbouw o Volgorde van aankomst en vertrek van leveranciers op basis van tijdschema.

Samen met Leeborent uw evenement organiseren

Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Neem dan gerust contact met ons op en wij denken met u mee. Dit is altijd vrijblijvend, net als een offerte .

Het laatste nieuws

Beste wensen voor 2024 van Leeborent.nl

Beste wensen voor 2024 van Leeborent.nl

Geachte lezers, Met het nieuwe jaar in zicht, willen wij graag de tijd nemen om onze beste wensen aan u over te brengen. Namens het hele team van Leeborent.nl willen we u een gelukkig nieuwjaar en veel succes en voorspoed wensen voor 2024. Een jaar vol mogelijkheden...

Lees meer